Is Nederlands jouw eigen taal? Wil je jouw Nederlandse taal bijspijkeren op het gebied van spelling, schrijven, samenvatten of begrijpend lezen? Zijn de lessen spelling en grammatica vroeger aan jou voorbij gegaan of ben je ze ondertussen vergeten? Wil je hulp bij het schrijven van een notitie, scriptie of betoog?

Graag leg ik de basis van het Nederlands eenvoudig aan Nederlanders uit.